2013 - Rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej

2013 - Rok pieszego