2012 - Rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej

2012 - Rok pieszego