Linki - Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji

Informacyjny Serwis Policyjny

Witryny komend wojewódzkich policji:
Policja dolnośląska
Policja kujawsko-pomorska
Policja lubelska
Policja lubuska
Policja łódzka 
Policja małopolska
Policja mazowiecka
Policja opolska 
Policja podkarpacka
Policja podlaska 
Policja pomorska
Policja świętokrzyska
Policja warmińsko-mazurska
Policja wielkopolska
Policja zachodniopomorska
Inne linki:

Urząd Miasta Ruda Śląska

Fundacja Itaka Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
IPA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji - Śląska Grupa Wojewódzka
Internetowe Forum Policyjne
Szkoła Policji w Katowicach
Europejska Akademia Policyjna
Lex - Polski serwis prawny
PaT - Program Profilaktyka a Ty, Profilaktyka a Teatr
PaS - Program Profilaktyka a Sztuka
JacyMy - Amatorski teatr