Informacje kontaktowe

Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej - informacje kontaktowe

 

Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej

41-709 Ruda Śląska ul. gen. Hallera 9

tel. 47 8541 200
fax: 47 8541 244

 

 

 Komisariat I Policji w Rudzie Śląskiej

41-700 Ruda Śląska
ul. Mickiewicza 2

tel. 47 8541 510


 

 

 Komisariat II Policji w Rudzie Śląskiej

41-710 Ruda Śląska
ul. Pocztowa 3

tel. 47 8541 610

 

 
 

 

 Komisariat III Policji w Rudzie Śląskiej

41-707 Ruda Śląska
ul. Solna 4

tel. 47 8541 710

 

 

 Komisariat IV Policji w Rudzie Śląskiej

41-710 Ruda Śląska
ul. Różyckiego 32

tel. 47 8541 810

 

 

 

 Komisariat V Policji w Rudzie Śląskiej

41-706 Ruda Śląska
ul. Solidarności 2

tel.  47 8541 910

 

 


Wydziały i Komisariaty Komendy Miejskiej w Rudzie Śląskiej

 

E-mail

Telefon
Fax
Wydział
 
prewencja@ruda.ka.policja.gov.pl
 
47 8541 215
47 8541 264
Wydział Prewencji

 kryminalny@ruda.ka.policja.gov.pl
 
47 8541 280 47 8541 284 Wydział Kryminalny

 rd@ruda.ka.policja.gov.pl
 
47 8541 290 47 8541 294 Wydział Ruchu Drogowego

 pg@ruda.ka.policja.gov.pl
 
47 8541 270 47 8541 274 Wydzał d/w z Przestępczością Gospodarczą
 kp1@ruda.ka.policja.gov.pl 47 8541 510

47 8541 511

Komisariat I
 kp2@ruda.ka.policja.gov.pl

47 8541 610

47 8541 614

Komisariat II
 kp3@ruda.ka.policja.gov.pl

47 8541 710

47 8541 714

Komisariat III

 kp4@ruda.ka.policja.gov.pl
 
47 8541 810 47 8541 815 Komisariat IV

 kp5@ruda.ka.policja.gov.pl
 
47 8541 910 47 8541 745 Komisariat V

rzecznik@ruda.ka.policja.gov.pl
 
47 8541 210   Oficer Prasowy

 

Niesłyszący i niedosłyszący petenci Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mają możliwość skorzystać z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – osoby przybranej podczas załatwiania swoich spraw w naszym urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

INFORMUJEMY:

- Osoby uprawnione – osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się - są zobowiązane zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybrane metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, Z WYŁĄCZENIEM SYTUACJI NAGŁYCH, kontaktując się

z Komendantem Miejskim Policji w Rudzie Śląskiejna adres e-mail:

komendant@ruda.ka.policja.gov.pl

- Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Ładowanie odtwarzacza...