Informacje kontaktowe

Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej - informacje kontaktowe

 

Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej

41-709 Ruda Śląska ul. gen. Hallera 9

tel. (32) 2449 200
fax: (32) 2449 244

 

 

 Komisariat I Policji w Rudzie Śląskiej

41-700 Ruda Śląska
ul. Mickiewicza 2

tel. (032) 3441 510


 

 

 Komisariat II Policji w Rudzie Śląskiej

41-710 Ruda Śląska
ul. Pocztowa 3

tel. (032) 3429 610

tel. (032) 2420 579

 

 
 

 

 Komisariat III Policji w Rudzie Śląskiej

41-707 Ruda Śląska
ul. Solna 4

tel. (032) 3406 710

tel. (032) 2428 755

 

 Komisariat IV Policji w Rudzie Śląskiej

41-710 Ruda Śląska
ul. Różyckiego 32

tel. (32) 3421 810

 

 

 

 Komisariat V Policji w Rudzie Śląskiej

41-706 Ruda Śląska
ul. Solidarności 2

tel.  (32) 2445 910

 

 

Wydziały i Komisariaty Komendy Miejskiej w Rudzie Śląskiej

E-mail

Telefon
Fax
Wydział
 prewencja@ruda.ka.policja.gov.pl
(32) 2449215
(32) 2449264
Wydział Prewencji
 kryminalny@ruda.ka.policja.gov.pl (32) 2449280 (32) 2449284 Wydział Kryminalny
 rd@ruda.ka.policja.gov.pl (32) 2449290 (32) 2449294 Wydział Ruchu Drogowego
 pg@ruda.ka.policja.gov.pl (32) 2449270 (32) 2449274 Wydzał d/w z Przestępczością Gospodarczą
 kp1@ruda.ka.policja.gov.pl (32) 3441510

(32) 3441511

Komisariat I
 kp2@ruda.ka.policja.gov.pl

(32) 3429610

(32) 2420579

(32) 3429614

Komisariat II
 kp3@ruda.ka.policja.gov.pl

(32) 3406710

(32) 2428755

(32)3406714

Komisariat III
 kp4@ruda.ka.policja.gov.pl (32) 3421810 (32) 3421815 Komisariat IV
 kp5@ruda.ka.policja.gov.pl (32) 2445 910 (32) 2422745 Komisariat V
rzecznik@ruda.ka.policja.gov.pl (32) 2449210   Oficer Prasowy

 

Niesłyszący i niedosłyszący petenci Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mają możliwość skorzystać z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – osoby przybranej podczas załatwiania swoich spraw w naszym urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

INFORMUJEMY:

- Osoby uprawnione – osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się - są zobowiązane zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybrane metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, Z WYŁĄCZENIEM SYTUACJI NAGŁYCH, kontaktując się

z Komendantem Miejskim Policji w Rudzie Śląskiejna adres e-mail:

komendant@ruda.ka.policja.gov.pl

- Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Ładowanie odtwarzacza...