Akcja prewencyjno - informacyjna - ICE - Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej

Akcja prewencyjno - informacyjna

 

 

ice - in case of emergency

W dniu 13 listopada 2007r. w ramach realizacji zadań zawartych w Rządowym Programie Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań: “Razem Bezpieczniej” Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej wspólnie

z innymi miejskimi służbami ratowniczymi zainicjowali akcję prewencyjną dotyczącą idei ICE - (In Case of Emergency).
Wymieniona idea jest realizacją zadań w obszarze: “Bezpieczeństwo w miejscach publicznych” zawartych w wymienionym programie oraz zgodnych z Miejskim Programem Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Porządku Publicznego

i Bezpieczeństwa Mieszkańców miasta Ruda Śląska. Policjanci, ratownicy medyczni, strażacy, strażnicy miejscy i wszyscy inni, którzy interweniują na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykają na trudności, kiedy muszą skontaktować się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych.
W/w służby zaproponowały, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący  w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej.
Bardzo często telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który można przy takiej osobie znaleźć. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekłe, alergie...
Ratownicy zaproponowali, aby każdy w swoim telefonie umieścił na liście kontaktów osobę, z którą należy się skontaktować w nagłych wypadkach. Numer takiej osoby należy zapisać pod międzynarodowym skrótem ICE (In Case of Emergency). Wpisanie więcej niż jednej osoby do takiego kontaktu wymagałoby następującego oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3, itd. Oznakowanie uprościłoby pracę wszystkim służbom ratowniczym.
Rozpropagowanie akcji w przypadku osób korzystających z naszej strony internetowej polegałoby na wpisaniu sobie oraz bliskim proponowanego rozwiązania do telefonu komórkowego oraz zapoznaniu w miarę możliwości innych osób, które z życzliwością odniosą się do proponowanej inicjatywy. Pomysł jest łatwy w realizacji, nic nie kosztuje, a może ocalić życie.

 

Ewentualne pytania i wątpliwości proszę kierować na e-mail:  rzecznik@ruda.ka.policja.gov.pl