Wiadomości

Działania "BEZPIECZNY PIESZY" na rudzkich drogach

Data publikacji 16.05.2019

Dzisiaj od rana na terenie naszego miasta rudzka drogówka prowadzi działania „BEZPIECZNY PIESZY”. Podstawowym ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Ponadto kontrola stosowania się przez nich do przepisów ruchu drogowego.

Stróże prawa oprócz codziennych kontroli prowadzą takie działania jak „BEZPIECZNY PIESZY”, mają one na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Prowadzone są kontrole stosowania się przez nich do przepisów ruchu drogowego. Priorytetem jest ograniczenie ilości zdarzeń z udziałem pieszych oraz podniesienie świadomości wśród kierujących samochodami, że piesi są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Zwracana będzie uwaga pieszym, że ich bezpieczeństwo w dużej mierze zależy również od nich samych. W kilku wytypowanych miejscach miasta, policjanci wspomagani przez strażników miejskich prowadzić będą wzmożone kontrole. Zwracać będą szczególną uwagę na zachowanie pieszych. Aby było zgodne z przepisami poruszania się pieszych na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników oraz korzystanie z oznakowanych przejść dla nich. Policjanci będą podejmować środki prewencyjne w stosunku do nietrzeźwych pieszych powodujących zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto mundurowi propagować będą używanie przez niechronionych uczestników ruchu drogowego elementów odblaskowych.