Znicz 2018 - zmiany w organizacji ruchu - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej

Wiadomości

Znicz 2018 - zmiany w organizacji ruchu

Data publikacji 31.10.2018

W związku z uroczystością Wszystkich Świętych, rozpoczyna się policyjna akcja "Znicz 2018". W Rudzie Śląskiej w czwartek 1 listopada od godziny 6.00 obowiązywać będzie zmiana w organizacji ruchu w rejonie cmentarzy. Dotychczasowa komunikacja drogowa zostanie przywrócona o godzinie 22.00.

W dniu Wszystkich Świętych przed cmentarzami zostaną wyznaczone miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Ze względu na tymczasową zmianę organizacji ruchu prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na znaki drogowe oraz zachowanie ostrożności. Zachęcamy również do korzystania ze środków transportu komunikacji zbiorowej.

Objazdy i zmiany ruchu w poszczególnych dzielnicach naszego miasta:

1. Dzielnica Ruda:

przy ul. Porębskiej.

Od ul. Wolności wjazd możliwy jednokierunkowymi ulicami: Brańskiego i Kościelną, natomiast wyjazd jednokierunkowymi ulicami: Staszica oraz Porębską w kierunku ul. Zabrzańskiej. Parkowanie wyznaczone będzie wzdłuż ul. Brańskiego po lewej stronie oraz na odcinku jednokierunkowym ul. Kościelnej. Na odcinku ul. Porębskiej wzdłuż cmentarza będzie obowiązywał zakaz ruchu, który nie dotyczy dojazdu osób niepełnosprawnych do parkingu.

2. Dzielnica Godula:

przy ul. K. Goduli.

Odcinek ul. Przedszkolnej oraz ul. Fabrycznej będzie jednokierunkowy. Będzie można zaparkować pojazd na parkingach pomiędzy placówkami handlowymi oraz na ulicach Przedszkolnej i Fabrycznej po lewej stronie.

3. Dzielnica Orzegów:

przy ul. Kard. Hlonda.

Parkowanie dozwolone na ulicach Hlonda i Bytomskiej po lewej stronie, ulice te będą jednokierunkowe.

4. Dzielnica Bykowina:

przy ul. 11 Listopada.

Na jednokierunkowej ul. 11 Listopada parkowanie będzie możliwe jednostronnie. Parkować można będzie na odcinku ul. Potyki, gdzie zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy.

5. Dzielnica Halemba:

przy ul. 1 Maja (cmentarz komunalny).

Na ul. 1 Maja parkowanie będzie dozwolone na wydzielonych pasach postojowych pomiędzy cmentarzem a skrzyżowaniem z ul. Nowy Świat oraz na ulicach Chłopskiej i Strzelców Bytomskich, które w tym dniu będą ulicami jednokierunkowymi. Ponadto będzie możliwość parkowania na skrajnym pasie w kierunku Halemby.

przy ul. 1 Maja, Brodzińskiego.

Parkowanie będzie możliwe na ul. Brodzińskiego, a osoby niepełnosprawne będą mogły pozostawić pojazd na wyznaczonym miejscu na ul. 1 Maja.

przy ul. Traugutta.

Ruch jednokierunkowy zostanie wprowadzony na odcinku ulicy Kaczmarka od ulicy Burszki do ulicy Traugutta oraz na ulicy Traugutta od ulicy Kaczmarka do ulicy Kochłowickiej. Parkowanie będzie dozwolone po lewej stronie przedmiotowych dróg.

6. Dzielnica Wirek:

przy ul. Magdziorza i Brata Alberta.

Powyższe ulice będą jednokierunkowe, parkować będzie można po lewej stronie ulicy. Osoby niepełnosprawne będą miały wydzielony parking na ul. Brata Alberta.

przy ul. Nowary, Ściegiennego.

Ulice Ściegiennego, Czajkowskiego, Zdziebkowskiej będą jednokierunkowe. Parkowanie po lewej stronie tych ulic.

przy ul. 1 Maja.

Ulica Polna będzie jednokierunkowa, parkowanie po jej lewej stronie.

7. Dzielnica Nowy Bytom:

przy ul. Chorzowskiej.

Ulica Ratowników będzie jednokierunkowa od wyjazdu z parkingu do ul. Pokoju. Parkowanie możliwe będzie na parkingu przy ul. Chorzowskiej (wjazd od ul. Ratowników) i przy ul. Ratowników po jej lewej stronie za wjazdem na parking.

przy ul. 1 Maja, Hallera.

Od skrzyżowania powyższych ulic w kierunku dzielnicy Ruda oraz w kierunku dzielnicy Wirek na ul. 1 Maja zostaną wydzielone pasy postoju.

8. Dzielnica Kochłowice:

przy ul. Wyzwolenia, Oświęcimskiej.

Miejsca postojowe zostaną wyznaczone na ulicach Oświęcimskiej i Krakowskiej. Na ul. Wyzwolenia dopuszczony będzie postój tylko dla osób niepełnosprawnych w zatoce parkingowej.

przy Alei Dworcowej.

Aleja Dworcowa będzie jednokierunkowa, postój po jej lewej stronie. Wyjazd ulicą Do Dworca.

9. Dzielnica Bielszowice:

przy ul. Kokota.

Osoby niepełnosprawne będą miały wyznaczone stanowiska przed bramą cmentarza. W celu zmniejszenia utrudnień zalecany jest postój na ulicach Powstańców Śląskich, Bielszowickiej i Równoległej.