Policjanci z drogówki szkolili strażaków - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej

Wiadomości

Policjanci z drogówki szkolili strażaków

Mundurowi z rudzkiej drogówki rozpoczęli cykl szkoleń dla strażaków. Tematem było zabezpieczenie miejsc zdarzeń drogowych, pod katem regulacji ruchem, oraz zapoznanie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z regulującymi to zagadnienie przepisami. Właściwe przygotowanie do prowadzenia akcji ratunkowych na miejscu zdarzenia, to jeden z elementów, który zapewnia bezpieczeństwo dla strażaków i uczestników ruchu drogowego.

Jak zapanować nad ruchem pojazdów w czasie prowadzenia akcji ratunkowej na drodze, a przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych służb, tego dowiedziała się pierwsza grupa strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wirku. Uczestniczyli oni w szkoleniu z zakresu kierowania ruchem na miejscu zdarzenia przygotowanym przez policjantów z rudzkiej komendy. Zabezpieczenie miejsca jest to bardzo ważne zagadnienie związane z akcjami ratunkowymi, szczególnie mając na względzie to, iż niejednokrotnie strażacy są pierwsi na miejscu zdarzenia. Szkolenie zaczęło się od teorii dotyczącej przepisów regulujących zabezpieczenie miejsca zdarzenia drogowego, kierowania ruchem drogowym oraz  przemieszczania się pojazdami uprzywilejowanymi. Policjanci szczegółowo omówili zasady regulacji ruchem drogowym na miejscu zdarzenia oraz przedstawili strażakom jak w praktyce wyglądać powinno wydawanie sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu drogowego. Zastępca naczelnika rudzkiej drogówki pokazał jak zachować się na drodze zabezpieczając miejsce wypadku. Na placu przed wiercką jednostką odbyła się praktyczna nauka regulacji ruchem drogowym w rejonach zdarzeń drogowych oraz akcji ratowniczo-gaśniczych. Jak przyznali sami szkolący się, nie jest to prosta sprawa i bardzo szybko można się pomylić. Ale właśnie po to organizuje się takie szkolenia, żeby dojść do wprawy, rozwiać swoje wątpliwości i wykorzystać nowe umiejętności na miejscu prawdziwego zdarzenia drogowego.