Wiadomości

O cyberprzemocy w Miejskich Bibliotekach Publicznych

Czym jest cyberprzemoc, jak się przed nią bronić i jakie są konsekwencje dla jej sprawców oraz wiele innych związanych z wirtualnym światem tematów poruszają policjanci w trakcie spotkań z uczniami rudzkich szkół. Właśnie rozpoczął się program profilaktyczny „Jestem przeciw ...” organizowany przez Miejskie Biblioteki Publiczne z Rudy Śląskiej i rudzką komendę.

Mundurowi z Rudy Śląskiej rozpoczęli cykl rozmów z uczniami rudzkich szkół, którzy są zapraszani do bibliotek na terenie miasta w ramach programu profilaktycznego „Jestem przeciw ...”. W trakcie spotkań policjanci z Wydziału Prewencji omawiają czym jest zjawisko cyberprzemocy, wymieniając formy oraz zagrożenia z nim związane. Przedstawiają przykłady, które mają pokazać młodzieży, z jakimi odczuciami musi zmierzyć się ofiara cyberprzemocy. Chodzi o to, aby uzmysłowić im, że złość, wstyd, poniżenie, ból i samotność, które odczuwa ofiara, mogą spowodować u niej odseparowanie od rówieśników i rodziny, a w skrajnych przypadkach nawet depresję.
Przemoc ta jest szczególnie dotkliwa, ponieważ kompromitujące materiały, ukradkiem zrobione zdjęcia, nagrane na telefonie komórkowym filmiki docierają za pomocą sieci w krótkim czasie do wielu osób. Policjanci podkreślają, że cyberprzemocy nie można traktować w kategorii niewinnego żartu, gdyż konsekwencje mogą być bardzo poważne. Skutkiem agresji w sieci może być: strach, frustracja, utrata poczucia własnej wartości, depresja, a nawet próby samobójcze. Dlatego ważne jest by reagować na każdą formę niewłaściwego zachowania i przeciwstawiać się cyberprzemocy.

Cyberprzemoc jest przestępstwem i poważne jej przejawy należy zgłaszać organom ścigania. W Konstytucji, Kodeksie Karnym i Cywilnym znajdziemy zapisy, które chronią nas przed naruszeniem  wizerunku (upublicznienie czyjegoś  zdjęcia lub filmu z czyimś udziałem wbrew woli), zniewagą, zniesławieniem (upublicznienie ośmieszającego filmu lub zdjęcia), włamaniem na konto, groźbami, wulgarnym wyrażaniem się (naruszenie dobra osoby), a tym samym przed przejawami cyberprzemocy, które pociągają sprawców do odpowiedzialności karnej.
Ofiary lub świadkowie cyberprzemocy powinni szukać wsparcia – porozmawiać z rodzicami, wychowawcą, pedagogiem, bądź inną zaufaną osobą dorosłą, gdyż wspólnie dużo łatwiej rozwiązuje się problemy.