Wiadomości

Informacja dla zainteresowanych wstąpieniem do służby

Data publikacji 06.06.2019

Informujemy, że Komendzie Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej oraz wszystkich komendach garnizonu śląskiego wprowadzono przedłużone dyżury w komórkach zajmujących się kadrami i doborem do służby. Kandydaci – osoby zainteresowane służbą w policji mogą zasięgać informacji w komendach codziennie w godz. 8.00-15.00, oraz w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca do 18.00

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
Więcej informacji dla kandydatów w dziale Rekrutacja do służby w Policji

Informujemy, że w miesiącach lipiec i sierpień czwartkowe dyżury zostają zawieszone. Kandydatów i zainteresowanych zapraszamy w godzinach 8-15.