Wiadomości

Nowy I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rudzie Śląskiej

Wczoraj w rudzkiej komendzie odbyło się wprowadzenie nadkomisarza Dawida Gila na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Rudzie Śląskiej. Szef rudzkich policjantów w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach wręczył rozkaz personalny swemu zastępcy.

W uroczystości wzięli udział komendanci i zastępcy z rudzkich komisariatów, a także naczelnicy wydziałów z komendy. Szef rudzkiego garnizonu pogratulował nadkomisarzowi Gilowi, ale również wyraził zadowolenie, że to właśnie komendantowi Komisariatu Policji I w Rudzie Śląskiej powierzono obowiązki jego zastępcy. Nadkomisarz Gil od początku swojej służby jest związany z rudzką policją.

Spotkanie było także okazją do złożenia gratulacji nadkomisarz Iwonie Drobek, której powierzono obowiązki komendanta Komisariatu Policji IV w Rudzie Śląskiej, po tym jak dotychczasowy szef komisariatu został przeniesiony do innej służby podległej MSWiA.

Nadkomisarz Dawid Gil do służby w Policji wstąpił w 1997 roku. Od początku był związany z rudzką jednostką. Pracował jako policjant plutonu patrolowego i dochodzeniowiec w komisariacie 4, następnie związał się z wydziałem kryminalnym rudzkiej komendy, aby w 2011 roku awansować na stanowisko wiceszefa rudzkiej „trójki”. Od 2012 objął kierowaniem największym rudzkim komisariatem – jedynką.

  • Wprowadzenie I Zastępcy
  • Wprowadzenie I Zastępcy
  • Wprowadzenie I Zastępcy