Jutro akcja „Bezpieczny pieszy” - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej

Wiadomości

Jutro akcja „Bezpieczny pieszy”

Data publikacji 14.02.2018

Jutro (tj. w czwartek) od godziny 8.00 do 16.00 na terenie Rudy Śląskiej policjanci przeprowadzą akcję „Bezpieczny pieszy”. Wzrost liczby wypadków z udziałem pieszych powoduje, że konieczne są działania, aby zmniejszyć to zagrożenie. Działania policjantów będą miały na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego czyli pieszych i rowerzystów.

Celem jest przede wszystkim ograniczenie i wyeliminowanie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, a przede wszystkim kształtowanie wśród wszystkich użytkowników dróg właściwego zachowania. Policjanci będą konsekwentni wobec osób naruszających przepisy ruchu drogowego.
Przypominamy, że głównymi przyczynami wypadków spowodowanych przez pieszych jest przede wszystkim wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, wejście zza przeszkody, chodzenie nieprawidłową stroną oraz wejście lub wbiegnięcie na ulicę przy czerwonym świetle sygnalizatora. Nie bez winy są również kierowcy, którzy często zapominają o obowiązku zachowania szczególnej ostrożności w rejonach przejść dla pieszych.
W styczniu doszło na terenie Rudy Śląskiej do 12 wypadków, z czego, aż 6 z udziałem pieszych. Policjanci z drogówki przypominają, że wysokie mandaty grożą kierującym pojazdami, którzy nie będą stosować się do obowiązku ustąpienia pierwszeństwa pieszym znajdującym się na wyznaczonych przejściach.