Wiadomości

Dzielnicowi uczyli dzieci zasad bezpieczeństwa podczas ferii

Dzielnicowi z komisariatu III spotkali się z dziećmi biorącymi udział w zimowisku organizowanym w ,,Innym Domu Kultury”. Z dziećmi rozmawiali o zasadach bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku. Policjantom w trakcie wizyty towarzyszył Sznupek – maskotka śląskiej policji.

Tradycyjnie już w trakcie każdych ferii zimowych dzielnicowi z rudzkiej „trójki” prowadzą zajęcia z dziećmi biorącymi udział w miejskich półkoloniach. Tematem spotkania z dziećmi w „Innym Domu Kultury” było ich bezpieczeństwo, zwłaszcza podczas zimowego wypoczynku w domu i poza nim. Policjanci rozmawiali z młodymi rudzianami także o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, odpowiednim zachowaniu się podczas przechodzenia przez jezdnię, jak również podczas zabawy na śniegu. Dzielnicowi informowali o zagrożeniach mogących występować w kontakcie z obcymi osobami, oraz o sposobach powiadamiania służb ratunkowych. Dzieciom wręczyli elementy odblaskowe, aby dzięki nim były lepiej widoczne na drodze. Mundurowym w spotkaniu towarzyszył Sznupek – maskotka śląskiej policji, która jak zawsze zrobiła furorę wśród uczestników spotkania.

  • Sznupek z dziećmi
  • Dzieci oglądały kreskówkę uczącą jak korzystać z numerów alarmowych
  • Dzielnicowa rozdawała odblaski