Podsumowanie piątkowej akcji "NURD" - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej

Wiadomości

Podsumowanie piątkowej akcji "NURD"

W piątek 8 września przeprowadzono krajowe działania NURD. Są to cykliczne akcje, w trakcie których szczególną uwagę mundurowych skupiają piesi i rowerzyści, czyli tak zwani niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. W Rudzie Śląskiej w działaniach tych wzięło udział 17 policjantów i 1 strażnik miejski, którzy ujawnili 72 wykroczenia.

Działania rozpoczęły się o godzinie 6.00, a zakończyły o 22.00. Ich celem była poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez uświadamianie, pouczanie, a także represję wobec tych , którzy nie stosują się do przepisów prawa o ruchu drogowym. W piątek 17 policjantów rudzkiej drogówki i wspomagający ich strażnik miejski skontrolowali w sumie 72 uczestników ruchu drogowego, pieszych, rowerzystów oraz kilkudziesięciu kierowców pojazdów silnikowych. Stróże prawa nałożyli łącznie 61 mandatów karnych i skierowali 3 wnioski o ukaranie do sądu. Tym razem prym wiedli kierowcy, którzy powodowali naruszenia wobec pieszych. Mundurowi ukarali, aż 52 kierowców za wykroczenia związane z nieprawidłowym zachowaniem wobec pieszych. Policjanci z drogówki zapowiadają, że takie akcje będą kontynuowane. Mamy nadzieję, że zarówno piesi jak i kierowcy samochodów będą przywiązywać większą uwagę do przestrzegania przepisów szczególnie w rejonach przejść dla pieszych.

  • Policjant w trakcie działań NURD
  • Policjant i strażnik podczas działań
  • Policjant i strażnik przy przejściu dla pieszych