Rudzkie "Święto Policji 2017" - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej

Wiadomości

Rudzkie "Święto Policji 2017"

Policjanci z rudzkiego garnizonu swoje doroczne święto obchodzili w czwartek 13 lipca w Sali Widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury. 109 policjantów z rąk Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektora Piotra Kucia odebrało akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. 20 mundurowych otrzymało nagrody Prezydent Miasta Ruda Śląska.

Na tegorocznej uroczystości nie zabrakło rudzkiej posłanki, przedstawiciela wiceministra energii, samorządowców, współpracujących służb mundurowych, przedstawicieli rudzkich przedsiębiorstw, księdza kapelana, przedstawiciela emerytów policyjnych i związków zawodowych śląskiej policji, a przede wszystkim rodzin mianowanych policjantów. W pierwszej części uroczystości, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia w asyście Komendanta Miejskiego Policji mł.insp. Grzegorza Strzęciwilka, wręczył akty mianowania na wyższe stopnie służbowe rudzkim policjantom. W tym roku 109 mundurowych otrzymało awanse. Na wyższy stopień w korpusie oficerów młodszych awansowało 4 funkcjonariuszy, 37 otrzymało wyższe stopnie w korpusie aspirantów, 53 w korpusie podoficerów, a 15 zostało awansowanych do stopnia starszego posterunkowego.

 

 • Zdjęcie z uroczystości Święta Policji w Rudzie Śląskiej - foto : UM
 • Zdjęcie z uroczystości Święta Policji w Rudzie Śląskiej - foto : UM
 • Zdjęcie z uroczystości Święta Policji w Rudzie Śląskiej - foto : UM

Oprócz awansów na wyższy stopień policyjny, rudzcy stróże prawa zostali docenieni przez władze naszego miasta. Dwudziestu policjantów za wzorowe wypełnianie obowiązków oraz nienaganną służbę, zostało wyróżnionych nagrodą pieniężną Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

 

 • Zdjęcie z uroczystości Święta Policji w Rudzie Śląskiej - foto : UM
 • Zdjęcie z uroczystości Święta Policji w Rudzie Śląskiej - foto : UM

Święto Policji to także okazja do odznaczeń związkowych. W trakcie tegorocznej uroczystości 24 związkowców zostało odznaczonych „Odznaką Honorową”, oprócz nich odznaczono również jedną policjantkę, która nie jest zrzeszona w związkach lecz ma duży wkład w rozwój rudzkiego zarządu terenowego NSZZ Policjantów.

Po wręczeniu aktów mianowań i wyróżnień, głos zabrał Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska Krzysztof Mejer, który dziękował policjantom za ich zaangażowanie, a pracownikom cywilnym za sumienne wykonywanie swoich zajęć. – W tym roku miasto przekaże jeszcze więcej środków na tę współpracę, m.in. na dofinansowanie zakupu kolejnych radiowozów oraz dodatkowe patrole i nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy – zapowiedział wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Życzenia składała również rudzka posłanka Danuta Pietraszewska i Marek Wesoły w imieniu Wiceministra Energii Grzegorza Tobiszowskiego.

Na koniec uroczystości głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Piotr Kucia, który podziękował gościom zebranym na sali za wsparcie i pomoc okazaną rudzkim stróżom prawa. W rocie ślubowania, którą każdy z nas składał zakładając mundur, zobowiązaliśmy się, że będziemy wykonywać swoje obowiązki służbowe nawet z narażeniem swojego życia i tak się niestety dzieje w zawodzie policjanta – powiedział insp. Piotr Kucia. - Dziękuję wam za podejmowany trud codziennej służby, za poświęcenie, podejmowane przez was ryzyko i dyspozycyjność. Chciałbym również przekazać słowa uznania i podziękowania za codzienne wsparcie waszym rodzinom i bliskim oraz w sposób szczególny pozdrowić emerytów policyjnych – mówił komendant Kucia.

 • Zdjęcie z uroczystości Święta Policji w Rudzie Śląskiej - foto : UM

 

Uroczystość uświetnił występ policyjnej orkiestry, która już tradycyjnie uatrakcyjnia święto rudzkich policjantów. Muzycy w mundurach zawsze robią dobre wrażenie na naszych gościach, tak też było i tym razem. Komendant Miejski Policji w Rudzie Śląskiej mł.insp. Grzegorz Strzęciwilk podziękował wszystkim policjantom, pracownikom cywilnym, rodzinom i bliskim funkcjonariuszy i osobom które wspierają rudzką policję.