Kolejne spotkanie z uczniami klasy policyjnej - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej

Wiadomości

Kolejne spotkanie z uczniami klasy policyjnej

Data publikacji 30.05.2017

Policyjny profilaktyk sierżant sztabowy Roman Aleksandrowicz kolejny raz spotkał się z uczniami rudzkich klas policyjnych. Spotkanie było kolejnym etapem współpracy edukacyjnej pomiędzy rudzką komendą a szkołą Hoovera. Tym razem uczniowie dowiedzieli się, jak alkohol i dopalacze mogą wpływać na życie młodego człowieka.

Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej jest partnerem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Herberta Clarka Hoovera, a co za tym idzie współpracuje w zakresie kształcenia uczniów klas policyjnych. Kolejne już spotkanie zorganizował policyjny profilaktyk, który przeprowadził zajęcia ze znanego wszystkim problemu jakim jest uzależnienie od alkoholu i innych używek. Zajęcia prowadzone były w formie wykładów, mających na celu zwrócenie uwagi młodych ludzi na odpowiedzialność jaka wiąże się z niestosowaniem do przepisów prawa. Prowadzący prelekcje uświadomił młodzieży zagrożenia wynikające z używania alkoholu i środków psychoaktywnych, oraz konsekwencje jakie mogą ich czekać. Tego rodzaju zajęcia, które mają na celu przybliżenie różnego rodzaju zagrożeń i wyjaśnienie przy tym aspektów prawnych, będą prowadzone w klasach policyjnych cyklicznie.