Wiadomości

Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Huty Pokój

Policjanci z rudzkiej komendy, a wśród nich szef rudzkiego garnizonu, spotkali się z emerytowanymi pracownikami Huty Pokój. Młodszy inspektor Grzegorz Strzęciwilk zaprezentował seniorom stan bezpieczeństwa na terenie miasta, a starszy sierżant Mateusz Heide zapoznał zebranych z nową formułą służby dzielnicowego, Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacją Moja Komenda. Spotkanie było też możliwością wymiany doświadczeń i uwag na tematy związane z bezpieczeństwem w najbliższym otoczeniu.

Głównym tematem spotkania w którym uczestniczyło prawie 100 osób, było bezpieczeństwo na obszarze miasta. Policjanci omówili wyniki jakie uzyskała rudzka komenda oraz poszczególne kategorie przestępstw, szczególnie tych, których ofiarami często padają osoby starsze (kradzieże „na wnuczka”, oszustwa „na policjanta”, kradzieże kieszonkowe). W miłej atmosferze omówiono nową formułę pracy dzielnicowych, wskazując, że to oni są „policjantami pierwszego kontaktu”. Policjanci zachęcali do korzystania z aplikacji Moja Komenda, która jest najszybszym sposobem na kontakt z dzielnicowym. Seniorzy dowiedzieli się także, czym jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i jak dzięki niej można mieć wpływ na bezpieczeństwo w swoim najbliższym otoczeniu. Stróże prawa zachęcali członków klubu do uczestnictwa w planowanych spotkaniach – debatach, które będą odbywały się w każdej dzielnicy, a na których będzie można podyskutować o bezpieczeństwie i przekazać policjantom swoje uwagi.

  • Spotkanie policjantów z emerytami
  • Spotkanie policjantów z emerytami
  • Spotkanie policjantów z emerytami
  • Spotkanie policjantów z emerytami
  • Spotkanie policjantów z emerytami
  • Spotkanie policjantów z emerytami