Wypadek drogowy – co zrobić na miejscu ? - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej

Wiadomości

Wypadek drogowy – co zrobić na miejscu ?

Data publikacji 30.09.2014

Wielu kierowców nie wie jak rozróżnić pojęcie wypadku od kolizji inaczej zwanej stłuczką. Aby prawidłowo zachować się na miejscu zdarzenia drogowego należy odpowiedzieć na pierwsze zasadnicze pytanie : czy w zdarzeniu są osoby poszkodowane, które odniosły obrażenia ciała ? Jeżeli któryś z uczestników zdarzenia poniósł śmierć lub jest ranny mamy do czynienia z wypadkiem drogowym i konieczne jest wezwanie na miejsce policji i innych służb ratunkowych.

Z definicji wypadek - jest to zdarzenie drogowe polegające na zderzeniu co najmniej dwóch pojazdów, potrąceniu pieszego lub innego uczestnika ruchu (w tym każdej osoby przebywającej na drodze), uderzeniu pojazdu w przeszkodę – wywołujące skutki w postaci uszkodzenia ciała naruszającego prawidłowe funkcjonowanie czynności organizmu powyżej 7 dni.
Zaś kolizją nazywamy zdarzenie mające związek z ruchem drogowym, które pociągnęło za sobą tylko straty materialne a jego uczestnicy nie odnieśli żadnych obrażeń ciała lub doznane obrażenia są poniżej 7dni ( o kwalifikacji obrażeń decyduje uprawniony lekarz ).

Co zrobić jeśli doszło do wypadku ?

Zgodnie z art. 44 Ustawy ”Prawo o ruchu drogowym” z 20 czerwca 1997r. (Dz.U. Nr 58 poz. 515 z późniejszymi zmianami) kierujący pojazdem lub inny uczestnik jest obowiązany:

  • zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu wypadku - oznakować miejsca zdarzenia trójkątami ostrzegawczymi oraz włączyć światła awaryjne w pojazdach uczestniczących w zdarzeniu drogowym.

  • udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać Pogotowie Ratunkowe i Policję,

  • pozostawić samochód uczestniczący w wypadku na miejscu (oczywiście gdy nie powoduje on zagrożenia dla innych uczestników ruchu),

  • na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku należy podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

  • nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku,

  • pozostać na miejscu zdarzenia, a jeżeli wezwanie Pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się po wezwaniu niezwłocznie powrócić na to miejsce.

Wzywając służby ratownicze wystarczy powiadomić jedną służbę dzwoniąc na numer ratunkowy 112, 997, 998 lub 999. Nie ma potrzeby informowania każdej ze służb oddzielnie, ponieważ dyżurni bądź dyspozytorzy odbierający zgłoszenie automatycznie kierują na miejsce zdarzenia wszystkie potrzebne służby. W trakcie rozmowy oprócz swoich danych i informacji o miejscu zdarzenia staraj się podać liczbę osób rannych oraz dodatkowe informacje ( np. zakleszczenie rannych, wycieki paliwa z pojazdów ) które mogą pomóc w określeniu wysłania na miejsce specjalistycznego sprzętu technicznego.

Jeśli jesteś świadkiem zdarzenia drogowego, widzisz że na miejsce nie dojechały służby ratunkowe zatrzymaj się i zobacz co się stało, a w razie potrzeby udziel pomocy poszkodowanym. Sytuacja zmienia się jeżeli są służby ratunkowe, wtedy, nie blokuj ruchu, nie przeszkadzaj w wykonywaniu czynności na miejscu zdarzenia.