Wiadomości

Społeczne koszty bezpieczeństwa imprez sportowych

Data publikacji 25.08.2014

Każdego roku w województwie śląskim odbywa się kilkaset imprez masowych. Prawie połowa to mecze piłki nożnej - imprezy sportowe pochłaniające największe nakłady na ich zabezpieczenie. Koszty, jakie ponosi z tego tytułu Policja wynoszą kilka milionów złotych rocznie. Ilość mundurowych kierowanych do zapewnienia porządku w związku z imprezami sportowymi wystarczyłaby do zapewnienia służby w dużej komendzie miejskiej, bądź powiatowej, przez cały rok.

Publikujemy krótki film przygotowany przez śląskich policjantów, by zobrazować skalę zjawiska.