Wiadomości

Krajowy Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Data publikacji 12.08.2014

Krajowy Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014/2020 zakłada min. oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie. Ograniczeniu zjawiska przemocy wśród najbliższych mają służyć programy korekcyjno – edukacyjne. W Rudzie Śląskiej zadanie to realizują placówki udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz ich sprawcom.

Cele programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

  • działania psychoedukacyjne ukierunkowane na zmianę zachowań i postaw osób stosujący przemoc,
  • zmniejszenie ryzyka dalszego stosowania przemocy
  • zwiększenie zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie i grupie społecznej
  • wzmocnienie osób stosujących przemoc, aby były w stanie radzić sobie z trudnymi sytuacjami w sposób pozaprzemocowy
  • stworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu bardziej konstruktywnych postaw wobec siebie, innych ludzi, życia

 

Wykaz placówek udzielających wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie jak również ich sprawcom :

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej

41-701 Ruda Śląska, ul. Ballestremów 16, tel. (32) 3440326

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

41-709 Ruda Śląska, ul. J. Markowej 20, tel. (32) 3440323, (32) 3440300

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

41-709 Ruda Śląska, ul. J. Markowej 22, tel. (32) 7717027

Adres korespondencyjny:

Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych                                     

41-709 Ruda Śląska, ul. Jana Pawła II 6

 

Zespól Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich tel. (32) 3408810

Zespól Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Karnych

41-709 Ruda Śląska, ul. Czarnoleśna 18, tel. (32) 3408824

 

Biuro Porad Obywatelskich w Rudzie Śląskiej

Godula ul. Floriana 7, tel. 608119215

Bykowina ul. Kopalniana 22a, tel. 698451777

Nowy Bytom ul. Niedurnego 36, tel. (32) 7242909

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”

Organizacja Pożytku Publicznego

41-710 Ruda Śląska ul. Osiedlowa 1/3, tel. 502045755

                                                                         

Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie”

41-701 Ruda Śląska, ul. Ballestremów 16, tel. (32) 2480354

 

Ośrodek Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej

41-701 Ruda Śląska, ul. Ballestremów 16, tel. (32) 7712644

 

Dom Matki z Dzieckiem i Kobiety w ciąży CIK PCK

41-701 Ruda Śląska, ul. Przy Kolei 7, tel. (32) 2483910

 

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie

41-705 Ruda Śląska, ul. Plebiscytowa 12,tel. (32) 2409007

 

Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn

41-709 Ruda Śląska, ul. Lwa Tołstoja, tel. (32) 2444333

 

Filia Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Centrum Misji i Ewangelizacji

41-700 Ruda Śląska, ul. 1-go Maja 291, tel. 518135318, dyżur telefoniczny osoby prierwszego kontaktu w godzinach 10-18 : 502730953

Placówki te pracują zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i ich sprawcami realizując założenia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W swojej ofercie posiadają możliwość działania zaradczego, odwykowego jaki konsultacje prawne.