Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej


 

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

młodszy inspektor Mariusz LUSZAWSKI

 

 

 

 

PIERWSZY ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 

nadkomisarz Dawid GIL